Skip to main content

21-25 JUNI 2023

Marts 2022

Bestyrelsesmøde Riverboat Jazz Festival 2. marts 2022 kl. 17:30 i Kedelhuset

Til stede: Johanne, Mads, Steen, Kjeld, Mette, Trine og Line

__________________________________________________

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Skoletorvet
3. Musikprogram
4. Opfølgning budget. Budget vedhæftet 5. Løst og fast fra sekretariatet
6. Evt.

Ad. 1:
Referat godkendt og underskrevet.

Ad. 2:
Produktionen har, sammen med Team Myndighed, beset Skoletorvet og gennemgået mulighederne for at etablere telt/spillested.
Team Myndighed bakker op om placeringen og ser det som en oplagt mulighed at benytte Skoletorvet istedet for Bindslevs Plads, som altid giver udfordringer.

Placeringen vil antageligt give en større strøm af mennesker via Nygade og i den forbindelse måske også give større opbakning fra Nygadeforeningen.

Vi placerer ingen madboder på pladsen, så de eksisterende udsalgssteder på og omkring pladsen kan få mest muligt ud af det.

Musikprogram henvender sig primært til det yngre (+30) segment og de populære orkestre med aller- mest smæk på, er sat på til at lukke.

Økonomien hænger således sammen, at de samlede produktionsomkostninger beløber sig til ca. 90 tkr. Og musikhonorarer til ca. 120 tkr.
På indtægtssiden udgør det kommunale tilskud til Skoletorvet 150 tkr og telt/pladssponsorat 50 tkr. Hertil kommer evt. Uforudsete udgifter og indtægter på salg af drikkevarer.

Ad. 3:

Der er sammensat et virkelig godt program (program udleveret til bestyrelse på mødet) med masser af smæk på og store profiler fra ind- og udland.
Det samlede musikbudget er på knap 1.300,000 mill.

Vi mangler stadig at lukke de sidste spillesteders program og de sidste sejladser.
Stor ros til Mads Mathias og Steffen for sammensætning af musikprogram og indhold ift. budget

Ad. 4:
Steen og Trine har gennemgået budgettet forud for mødet og kommenteret OBS-poster.

Der er tilføjet en afvigelseskolonne i budgettet, som giver et bedre overblik over poster, som kræver op- mærksomhed.
Væsentlighedsniveauet for rød registrering i afvigelseskolonnen er sat til 25 tkr. OG 25% afvigelse og det vurderes, at det er et rimeligt væsentlighedsniveau.

I næste budgetopfølgning flytter Trine de honorarer over i Støtteforeningen, som hører til der.

Da de sidste år (i særdeleshed 2019) tærede lidt på egenkapitalen, er det målet at ende med et betydeligt overskud i 2021/22.

Trine følger budgettet løbende og opdaterer.
Vi er i dialog med Tal & Tanker ift. Bogholderfunktion.

Ad. 5:

Vi er ved at lægge programmet for Jazzland og planlægger at lave en formiddagskoncert for børnehaver og en middagskoncert for indskoling.
Vi laver ikke koncerter fredag i Jazzland, da der er et lukket arrangement sidst på eftermiddagen. Offentlige koncerter kommer derfor til at foregå lørdag og evt. Søndag formiddag.

Den Kreative Skole laver værksteder i Jazzland, men ikke koncerter.

Ad. 6:

Intet

 

Bossmøder:

30. Marts 2022 kl. 19 1

7. Maj 2022 kl. 19

 

Kommende Bestyrelsesmøder

19. April 2022 kl. 17.00
25. Maj 2022 kl. 17.00