21-25 JUNI 2023

November 2020

Referat af generalforsamling i Musikforeningen Riverboat Onsdag den 25. november 2020, kl. 19.30 i Kedelhuset, Silkeborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Ideer til Riverboat Jazz Festivals gennemførelse og foreningens virke i øvrigt.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor for 1 år.
10. Eventuelt.

Til generalforsamlingen var fremmødt 35 medlemmer af Musikforeningen Riverboat.

1. Valg af dirigent.

Leo Christensen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand for bestyrelsen Johanne Errboe aflagde beretning for år 2019/2020.
Heri kommenteredes bl.a. at det har været et specielt år med Covid-19 og en aflyst festival, hvor alle forberedelser var kørt i stilling til endnu en god Riverboat. Vi endte med at gennemføre en mini-Riverboat i form af en støttekoncertrække med entré i Museum Silkeborgs have. Det er bl.a. dette arrangement der har bidraget til årsregnskabets positive resultat på 128 tkr., men også lønkompensation på Line og Regattaens delbetaling af Trines løn har betydet at lønudgifterne har været væsentligt mindre.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Ekstern revisor BDO ved Sten Hestbech fremlagde regnskabet for Musikforeningen der udviste et overskud på 128 tkr.
Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent blev fastsat til 100 kr.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

6. Ideer til Riverboat Jazz Festival gennemførelse og foreningens virke i øvrigt.

1) Forslag om at bruge Indelukket som scene under Riverboat.

7. Valg af bestyrelse.
På valg: Mads Rugholm og Morten Lykke - Steen Lauridsen (suppl.) og Anders Aaboe (suppl.) Genopstiller ikke: Morten Lykke
Bestyrelsen opstiller: Mads Rugholm & Steen Lauridsen, samt Morten Lykke til suppleantpost. Nyvalgt er: Mads Rugholm & Steen Lauridsen - Morten Lykke (suppl.) og Kirstine Faber (suppl.) Bestyrelsen består herefter af: Johanne Errboe, Mads Rugholm, Steen Lauridsen, Mette Johansen og Kjeld Løvqvist - Morten Lykke (1. suppl.) og Kirstine Faber (2. suppl.)

8. Valg af revisor.

Valgt blev Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Herning.

9. Eventuelt.

Riverboat Sekretariat

Kedelhuset
Papirfabrikken 72
DK-8600 Silkeborg
Denmark

+45 8680 1617
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.