Skip to main content

26-30 JUNI 2024

April 2020

Referat Bestyrelsesmøde - Riverboat Jazz Festival

Kedelhuset, onsdag d. 08.04.20

 

1. Status på Covid-19 & Riverboat Jazz Festival

Alle festivaler til og med august 2020 aflyses, og dermed også Riverboat Jazz Festival 2020.

Vi bruger de næste par uger på at få kommunikeret ud til partnere, musikere m.fl.

 

2. Evt.

Intet