Skip to main content

26-30 JUNI 2024

Juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Riverboat Jazz Festival

Mandag d. 3.6.2019

Tilstede: Johanne, Mads, Morten, Mette, Line, Trine

 

Dagsorden:

  1. Generel opfølgning på festivalen.

- økonomi

- indhold

- udfordringer

- praktiske aftaler ifht. afvikling

2. Andet – herunder Regatta

3. Evt.

 

Ad.1:

Vi er på tæt på og der er tryk på for at nå det hele. Ny produktionsleder er godt inde i tingene. Bossteams arbejder på højtryk og Steffen er fuldtidsfrivillig. 

Økonomisk ser det også godt ud. Vi har fået ekstra støtte til Jazzland fra Spar Nord Fonden og Silkeborg Kommune, således at Jazzland nu er fuldt finansieret. Langtidsprognosen siger godt vejr, så vi stoler på de højere magter og DMI.

Vi er udfordret på Bindslevs Plads, hvor vi netop har fået afslag på at lukke Amaliegade, så vi kunne have rejst skylineren. I samråd med pladsbosserne er vi på jagt efter en anden løsning. Det skal nok blive fint nok, omend det er drønærgerligt at vejlukningen glippede.

Kasseapparaterne er ved at være kørt i stilling efter en uvurderlig indsats af Mette og Irene. Meget er optimeret og det bliver spændende at få sat i spil.

Johanne og Mette står fortsat for pengehåndtering.

Oprids af dagene i uge 26:

Mandag: Havneteltet og riverside rejses fra morgenstunden, Jazzland færdiggøres med udstyr og udsmykning. Materiel og Carlsberg leveres. Kl 18 er der grillaften for alle frivillige og bosser m. familier i Riverside – festivalugen skydes i gang.

Tirsdag: Jazzland åbner kl 10 og har løbende forestillinger resten af ugen for institutionerne kl 10 + 12. Teltet på torvet rejses + backstage-område. Sponsorsejlads fra kl 18 i Kedelhuset. Sejlads fra kl 19-21 og afterparty på Broen/Riverside efterfølgende.

Onsdag: Teltene på Bindslevs rejses. Byrådet skal sejle og der er talentaften i Havneteltet.

Torsdag: Morgensang i havneteltet kl 9, skolekoncert m. Sant Andreu Jazzband kl 13. Opvarmning på torvescenen fra kl 15 og grand opening med Zirkus i Torveteltet kl 17. 

Shownight på Havnen kl 18-22. Bluesnight på Torvet, loungestemning på Bindslevs Plads og hygge på havnepladsen.

Fredag, lørdag, søndag: Fuldt program på alle pladser, søndag dog kun Havnen og Jazzland. 

Ad.2: Johanne og Mads har set på Regatta-oplægget, som de har arbejdet med at kvalificere yderligere. De videresender snarest, hvorefter vi har til opgave at kommentere på proces, organisering samt kompetence-profil på den projektkoordinator, vi leder efter.

Ad.3: Intet