Skip to main content

26-30 JUNI 2024

April 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Riverboat Jazz Festival

Mandag d. 29. 4. 2019

Tilstede: Mads, Johanne, Line, Mette, Morten, Jacob, Trine

Dagsorden:

  1. Status på Riverboat 2019
  2. Opfølgning budget 2019
  3. Opfølgning Regatta
  4. Evt.

Ad.1:

Efter flere forhandlinger og en længere proces, men i god dialog med forældreforeningen på SG og Silkeborg Kommune siden sidste års festival, flyttes Drewsen hen foran kirken, alternativt til Søndertorv. Således afvikles studenterdansen i ro og fred og opstillingen af Torvet kan forløbe planmæssigt. 

Med hjælp fra Vestjyllands Forsikring, Spar Nord og Silkeborg Kommune kommer der i år nye telte på Torvet, Bindslevs Plads og i Jazzland. Bestyrelsen har besluttet at betale det sidste der mangler for at kunne realisere dette. Lige nu afklares de fysiske forhold på pladserne for at se om det kan lade sig gøre rent lavpraktisk.

Ida Corr har aflyst af personlige årsager og vi er nu i gang med at finde en god afløser.

Vi har ansat ny produktionsleder, som er med i forberedelserne fra nu af og er tilstede fra fredag uge 25 til mandag uge 27. 

Jazzland har nu opnået finansiering fra både Spar Nord og Silkeborg Kommune, således at vi kan afvikle det som forventet.

De frivillige er gået sammen om at lave en bar til Hede Rytmer. Aflønningen af deres timer for arrangementet går ubeskåret til frivilligaktiviteter. 

 

Ad.2:

Budgettet er nu lagt og ser fint ud. Selvom der budgetteres med et overskud, er det besluttet ikke at røre yderligere ved det.

 

Ad. 3: 

Vi er indkaldt til nyt møde med kommunen. Vi har forespurgt på d. 20.5. – hvor vi vil komme og briefe omkring vores umiddelbare tanker omkring det forespurgte. Johanne og Mads kvalificerer en one-page på vores status.

Ad. 4: 

Nyt bestyrelsesmøde er aftalt til d. 3/6 kl 17 i Kedelhuset.