Skip to main content

26-30 JUNI 2024

Traditional

All Time Jazzband

 • Website: https://alltimejazz.dk/
 • Home: Danmark
 • Billede: All Time Jazzband
 • Titel (DA): All Time Jazzband
 • Beskrivelse (DA):

  Ole Rosendal (tp, flh, voc), Erik Schreiber (cl, ts), Jan Gruwier Larsen (bj, voc), Morten Tværmose Andersen (b, voc), Sindre Lindal(dr)

  All Time Jazz Band spiller traditionel jazz og New Orleans jazz med et touch af swing, en dråbe blues og flere vokalarrangementer. Et orkester, der på kort tid blevet et af landets mest brugte jazz bands, og er kommet i kontakt med et bredt publikum. Forklaringen er et bredt repertoire, tilpasset koncert, dans eller akustisk gademusik alt efter tid og sted og leveret med stort musikalsk overskud og engagement.

 • Titel (EN): All Time Jazzband
 • Beskrivelse (EN):

  Ole Rosendal (tp, flh, voc), Erik Schreiber (cl, ts), Jan Gruwier Larsen (bj, voc), Morten Tværmose Andersen (b, voc), Sindre Lindal(dr)

  The All Time Jazz Band plays traditional jazz and New Orleans jazz with a touch of swing, a dash of blues and more vocal arrangements. An orchestra that has in a short time become one of the country's most used jazz bands, and has come into contact with a wide audience. The explanation is a broad repertoire, adapted to concert, dance or acoustic street music according to time and place and delivered with great musical energy and commitment.

 • Titel (DE): All Time Jazzband
 • Beskrivelse (DE):

  Ole Rosendal (tp, flh, voc), Erik Schreiber (cl, ts), Jan Gruwier Larsen (bj, voc), Morten Tværmose Andersen (b, voc), Sindre Lindal (dr)

  Die All Time Jazz Band spielt traditionellen Jazz und New Orleans Jazz mit einem Hauch Swing, einer Prise Blues und mehr Gesangsarrangements. Ein Orchester, das sich in kurzer Zeit zu einer der meistgespielten Jazzbands des Landes entwickelt hat und mit einem breiten Publikum in Kontakt gekommen ist. Die Erklärung ist ein breites Repertoire, das je nach Zeit und Ort an Konzert-, Tanz- oder akustische Straßenmusik angepasst und mit großer musikalischer Energie und Engagement dargeboten wird.

Bangsbostrand Byorkester

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Bangsbostrand Byorkester
 • Beskrivelse (DA):

  Det er et besynderligt, men stærkt underholdende gadeorkester, der i år slutter sig til Riverboat-musikken.

  Bangsbostrand Byorkester kommer hertil fra Frederikshavn med ikke alene en noget larmende og uortodoks gengivelse af kendte musikstykker, men også med den selvudnævnte titel som “vistnok verdens ældste orkester”. Og der er unægtelig noget om snakken, for de har været i gang siden 1969 og kan derfor i år markere 55-års jubilæum. Hjembyen har forlængst bedt dem spille i andre byer, og nu får Silkeborg så fornøjelsen. Det medfører en del støj i gadebilledet. Det lyder ildevarslende! Men det er faktisk både morsomt og på flere måder ret uforglemmeligt

 • Titel (EN): Bangsbostrand Byorkester
 • Beskrivelse (EN):

  It's a strange but highly entertaining street orchestra that joins the Riverboat music this year.

  Bangsbostrand Byorkester comes here from Frederikshavn with not only a somewhat noisy and unorthodox rendition of well-known pieces of music, but also with the self-proclaimed title of "probably the world's oldest orchestra". And there is undeniably something about the talk, because they have been in business since 1969 and can therefore mark their 55th anniversary this year. The hometown has long asked them to play in other cities, and now Silkeborg gets the pleasure. This causes a lot of noise in the street scene. It sounds ominous! But it is actually both amusing and in several ways quite unforgettable

 • Titel (DE): Bangsbostrand Byorkester
 • Beskrivelse (DE):

  Es ist ein seltsames, aber äußerst unterhaltsames Straßenorchester, das sich dieses Jahr der Riverboat-Musik anschließt.

  Bangsbostrand Byorkester kommt aus Frederikshavn nicht nur mit einer etwas lauten und unorthodoxen Interpretation bekannter Musikstücke hierher, sondern auch mit dem selbsternannten Titel „wahrscheinlich das älteste Orchester der Welt“. Und da ist zweifellos etwas dran, denn sie sind seit 1969 im Geschäft und können daher in diesem Jahr ihr 55-jähriges Firmenjubiläum begehen. Die Heimatstadt hat sie schon lange gebeten, in anderen Städten zu spielen, und nun bekommt Silkeborg das Vergnügen. Dadurch entsteht viel Lärm im Straßenbild. Es klingt bedrohlich! Aber es ist tatsächlich sowohl amüsant als auch in mehrfacher Hinsicht unvergesslich

Bourbon Street Jazzband

 • Website: https://bourbonstreetjazzband.dk/
 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Bourbon Street Jazzband
 • Beskrivelse (DA):

  Finn Odderskov (sax, cl), Per Jegbjerg (trb), Gunnar Lautrup (tpt), Jens Nørholm (pn), Jesper Bjarnesen (bj, g, voc), Jørgen Nielsen (b), Heine Hot Poulsen (dr)

   

  Præsentation af dette orkester er næsten overflødig. De har i mere end 60 år med rette kunnet kalde sig byens jazzambassadører og har spredt god jazzmusik ud over det ganske land og langt udover landets grænser.

 • Titel (EN): Bourbon Street Jazzband
 • Beskrivelse (EN):

  Finn Odderskov (sax, cl), Per Jegbjerg (trb), Gunnar Lautrup (tpt), Jens Nørholm (pn), Jesper Bjarnesen (bj, g, voc), Jørgen Nielsen (b), Heine Hot Poulsen (dr)

  Presentation of this orchestra is almost superfluous. For more than 60 years, they have rightly been able to call themselves the city's jazz ambassadors and have spread good jazz music throughout the country and far beyond the country's borders.

 • Titel (DE): Bourbon Street Jazzband
 • Beskrivelse (DE):

  Finn Odderskov (sax, cl), Per Jegbjerg (trb), Gunnar Lautrup (tpt), Jens Nørholm (pn), Jesper Bjarnesen (bj, g, voc), Jørgen Nielsen (b), Heine Hot Poulsen (dr)

  Die Präsentation dieses Orchesters ist nahezu überflüssig. Seit mehr als 60 Jahren dürfen sie sich zu Recht als Jazz-Botschafter der Stadt bezeichnen und verbreiten gute Jazzmusik im ganzen Land und weit über die Landesgrenzen hinaus.

Buffetten Jazz & Blues Band

 • Home: Danmark
 • Billede: Buffetten Jazz & Blues Band
 • Titel (DA): Buffetten Jazz & Blues Band
 • Beskrivelse (DA):

  Musikerne i BUFFETTEN JAZZ & BLUES BAND kommer fra Vest-, Øst- og Sydjylland, og er alle særdeles erfarne musikere der har spillet i jazzklubber og på festivaler over hele Danmark.

  Med udgangspunkt i de største klassikere indenfor den traditionelle jazz, New Orleans jazzen og kendte bluesnumre spiller BUFFETTEN JAZZ & BLUES BAND et repertoire, som får foden til at vippe og humøret til at stige.

  På repertoiret er blandt andet CC Rider, Bourbon Street Parade, Tin Roof Blues, Some of these Days og I want a Little Girl og mange flere. Go' jazz og blues der swinger..!

 • Titel (EN): Buffetten Jazz & Blues Band
 • Beskrivelse (EN):

  The musicians in the BUFFETTEN JAZZ & BLUES BAND come from West, East and South Jutland, and are all highly experienced musicians who have played in jazz clubs and at festivals all over Denmark.

  Based on the greatest classics within traditional jazz, New Orleans jazz and well-known blues numbers, the BUFFETTEN JAZZ & BLUES BAND plays a repertoire that makes the feet tap and the mood rise.

  The repertoire includes CC Rider, Bourbon Street Parade, Tin Roof Blues, Some of these Days and I want a Little Girl and many more. Go' jazz and blues that swing..!

 • Titel (DE): Buffetten Jazz & Blues Band
 • Beskrivelse (DE):

  Die Musiker der BUFFETTEN JAZZ & BLUES BAND kommen aus West-, Ost- und Südjütland und sind allesamt sehr erfahrene Musiker, die in Jazzclubs und auf Festivals in ganz Dänemark gespielt haben.

  Basierend auf den größten Klassikern des traditionellen Jazz, New Orleans Jazz und bekannten Blues-Nummern spielt die BUFFETTEN JAZZ & BLUES BAND ein Repertoire, das die Füße zum Wackeln bringt und die Stimmung steigert.

  Das Repertoire umfasst CC Rider, Bourbon Street Parade, Tin Roof Blues, Some of These Days und I want a Little Girl und viele mehr. Gehen Sie zu Jazz und Blues, der schwingt..!

Carling Family Band

 • Website: https://www.gunhildcarling.net/
 • Home: Sverige
 • Billede:
 • Titel (DA): Gunhild Carling Family Band
 • Beskrivelse (DA):

  Carling familien + gæster:

  Max Carling - klarinett, saxofon, fiol mm
  Ulf Carling - trummor, trumpet mm
  Gerd Carling - trombon, saxofon, piano
  Aina Carling - banjo
  Herman Carling - bas
  Bent Persson - trumpet
  Örjan Carlsson - piano, saxofon


  Carling familien, der første gang besøgte Riverboat helt tilbage i begyndelsen af 1990erne har skabt sig en forrygende karriere og er et yderst populært orkester, der turnerer i mange Europæiske lande. I spidsen for familieorkestret står normalt Gunhild Carling, men bor og spiller overvejende i USA, så Carling familien og venner klarer sig alene og forvent en humørfyldt og flot oplevelse, når denne musikalske familie og gode venner går på scenen. Et forrygende orkester, der leverer en blanding af god swingende guldalderjazz, udført med musikalitet, charme og humør

 • Titel (EN): Carling Family Band
 • Beskrivelse (EN):

  The Carling family + guests:

  Max Carling - klarinett, saxofon, fiol mm
  Ulf Carling - trummor, trumpet mm
  Gerd Carling - trombon, saxofon, piano
  Aina Carling - banjo
  Herman Carling - bas
  Bent Persson - trumpet
  Örjan Carlsson - piano, saxofon

  The Carling family, who first visited Riverboat way back in the early 1990s, have created a terrific career for themselves and are an extremely popular orchestra that tours in many European countries. Gunhild Carling is usually at the head of the family orchestra, but she lives and plays mainly in the USA, so the Carling family and friends manage on their own and expect a moody and great experience when this musical family and good friends take the stage. A terrific orchestra that delivers a mix of good swinging golden age jazz, performed with musicality, charm and mood

 • Titel (DE): Carling Family Band
 • Beskrivelse (DE):

  Familie Carling + Gäste:

  Max Carling - klarinett, saxofon, fiol mm
  Ulf Carling - trummor, trumpet mm
  Gerd Carling - trombon, saxofon, piano
  Aina Carling - banjo
  Herman Carling - bas
  Bent Persson - trumpet
  Örjan Carlsson - piano, saxofon

  Die Familie Carling, die Riverboat bereits Anfang der 1990er Jahre zum ersten Mal besuchte, hat sich eine grandiose Karriere aufgebaut und ist ein äußerst beliebtes Orchester, das in vielen europäischen Ländern auf Tournee geht. Normalerweise steht Gunhild Carling an der Spitze des Familienorchesters, aber sie lebt und spielt hauptsächlich in den USA, sodass die Familie Carling und ihre Freunde alleine zurechtkommen und ein stimmungsvolles und großartiges Erlebnis erwarten, wenn diese musikalische Familie und gute Freunde die Bühne betreten. Ein großartiges Orchester, das eine Mischung aus gut swingendem Golden-Age-Jazz liefert, dargeboten mit Musikalität, Charme und Stimmung

Creole Catz

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Creole Catz
 • Beskrivelse (DA):

  Stig Fisker (trp, g, bj, voc), Kim Jensen (cl, sax), Nicolai Øgendahl Brandt (pn,voc), Ivan Laugesen (b), Mads Holck Mogensen(dr)

  Orkestrets musikere har erfaring fra mange af de danske og udenlandske jazzscener, bl.a. fra New Orleans, hvor musikerne i Creole Catz har fundet inspiration til at spille den medrivende jazz. Orkestrets solide swing, rytmik, humør og præsentation af numrene gør, at Creole Catz har et godt tag i dem, der både vil lytte og danse. Repertoiret spænder bredt fra traditionel jazz over boogie til danske evergreens i jazz iklædning ofte kombineret med flerstemmig sang

 • Titel (EN): Creole Catz
 • Beskrivelse (EN):

  Stig Fisker (trp, g, bj, voc), Kim Jensen (cl, sax), Nicolai Øgendahl Brandt (pn,voc), Ivan Laugesen (b), Mads Holck Mogensen(dr)

  The orchestra's musicians have experience from many of the Danish and foreign jazz scenes, e.g. from New Orleans, where the musicians in Creole Catz have found inspiration to play the enthralling jazz. The orchestra's solid swing, rhythm, mood and presentation of the tracks means that Creole Catz has a good hold on those who want to listen and dance. The repertoire ranges widely from traditional jazz to boogie to Danish evergreens in jazz clothing, often combined with polyphonic singing

   

 • Titel (DE): Creole Catz
 • Beskrivelse (DE):

  Stig Fisker (trp, g, bj, voc), Kim Jensen (cl, sax), Nicolai Øgendahl Brandt (pn,voc), Ivan Laugesen (b), Mads Holck Mogensen(dr)

  Die Musiker des Orchesters verfügen über Erfahrungen aus vielen dänischen und ausländischen Jazzszenen, z.B. aus New Orleans, wo die Musiker von Creole Catz Inspiration für den mitreißenden Jazz gefunden haben. Der solide Swing, Rhythmus, die Stimmung und die Präsentation der Titel des Orchesters sorgen dafür, dass Creole Catz diejenigen gut im Griff hat, die zuhören und tanzen wollen. Das Repertoire reicht von traditionellem Jazz über Boogie bis hin zu dänischen Evergreens in Jazzkleidung, oft kombiniert mit polyphonem Gesang

Daimi & Louisiana Band

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Daimi & Louisiana Band
 • Beskrivelse (DA):

  Daimi & Louisiana Jazzband

  Swing, jazzevergreens mm

  Daimi Gentle (voc), Mårten Lundgren (trp), Jesper Løvdal (ts), Vincent Nilsson (trb), Per Møllehøj (g), Peter Federspiel (b), Ole Givskov (dr)

  Daimi er 'verdenskendt' i Danmark, hendes musikalitet og charme borger for en dejlig oplevelse hver gang hun er på scenen. Daimi modtog i 2018 Danmarks Radios Leo Mathiesen-pris for sin livslange dedikation til jazzen. Hendes rytmiske fornemmelse placerer hende blandt de allerbedste og lettest genkendelige sangere. Når Daimi synger med Louisiana Jazzband, hører vi Daimi når hun er bedst. Louisiana Jazzband spiller populær, udadvendt swing-jazz af højeste kvalitet, og bandet har altid været garant for swingende jazz i overordentligt velklingende arrangementer.

 • Titel (EN): Daimi & Louisiana Band
 • Beskrivelse (EN):

  Daimi & Louisiana Jazz Band

  Swing, jazz evergreens etc

  Daimi Gentle (voc), Mårten Lundgren (trp), Jesper Løvdal (ts), Vincent Nilsson (trb), Per Møllehøj (g), Peter Federspiel (b), Ole Givskov (dr)

  Daimi is 'world famous' in Denmark, her musicality and charm ensure a wonderful experience every time she is on stage. In 2018, Daimi received Danmarks Radio's Leo Mathiesen award for his lifelong dedication to jazz. Her rhythmic sense places her among the very best and most easily recognizable singers. When Daimi sings with the Louisiana Jazzband, we hear Daimi at her best. Louisiana Jazzband plays popular, extroverted swing jazz of the highest quality, and the band has always been a guarantor of swinging jazz in extraordinarily good-sounding arrangements.

 • Titel (DE): Daimi & Louisiana Band
 • Beskrivelse (DE):

  Daimi & Louisiana Jazz Band

  Swing, Jazz-Evergreens usw

  Daimi Gentle (voc), Mårten Lundgren (trp), Jesper Løvdal (ts), Vincent Nilsson (trb), Per Møllehøj (g), Peter Federspiel (b), Ole Givskov (dr)

  Daimi ist in Dänemark „weltberühmt“, ihre Musikalität und ihr Charme sorgen jedes Mal, wenn sie auf der Bühne steht, für ein wunderbares Erlebnis. Im Jahr 2018 erhielt Daimi den Leo Mathiesen-Preis von Danmarks Radio für sein lebenslanges Engagement für den Jazz. Ihr Sinn für Rhythmus macht sie zu einer der besten und bekanntesten Sängerinnen. Wenn Daimi mit der Louisiana Jazzband singt, hören wir Daimi von ihrer besten Seite. Die Louisiana Jazzband spielt populären, extrovertierten Swing-Jazz auf höchstem Niveau und ist seit jeher ein Garant für Swing-Jazz in außergewöhnlich gut klingenden Arrangements.

Dixie For You

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Dixie 4 You
 • Beskrivelse (DA):

  Hans Ingelstam (tb, voc), Jeppe Zacho (cl, sax, voc), Claes Rydbeck (bj, g, voc), Lars M. Nielsen (b), Henrik Holst Hansen (dr)

  Et DK/SE jazzband, der blev startet i 2009, og som på kort tid er blevet et yderst populært band i store dele af Skandinavien. Bandet har spillet på de fleste DK/SE jazzfestivaler, klubber og koncertscener. Stilen er melodisk, traditionel jazz med indslag af New Orleans, Dixieland og evergreens fra The American Songbook. Blandingen af yngre og lidt ældre jazzmusikere, giver en intensitet og spilleglæde, som i den grad kommer til udtryk i de kendte traditionelle jazznumre.

 • Titel (EN): Dixie 4 You
 • Beskrivelse (EN):

  A DK/SE jazz band that was started in 2009, and which in a short time has become an extremely popular band in large parts of Scandinavia. The band has played at most DK/SE jazz festivals, clubs and concert stages. The style is melodic, traditional jazz with elements of New Orleans, Dixieland and evergreens from The American Songbook. The mixture of younger and slightly older jazz musicians gives an intensity and joy of playing, which is to that extent expressed in the well-known traditional jazz numbers.

 • Titel (DE): Dixie 4 You
 • Beskrivelse (DE):

  Eine DK/SE-Jazzband, die 2009 gegründet wurde und sich in kurzer Zeit in weiten Teilen Skandinaviens zu einer äußerst beliebten Band entwickelt hat. Die Band hat auf den meisten Jazzfestivals, Clubs und Konzertbühnen in DK/SE gespielt. Der Stil ist melodischer, traditioneller Jazz mit Elementen aus New Orleans, Dixieland und Evergreens aus dem American Songbook. Die Mischung aus jüngeren und etwas älteren Jazzmusikern verleiht eine Intensität und Spielfreude, die insofern auch in den bekannten traditionellen Jazznummern zum Ausdruck kommt.

Fionia Jazzband

 • Home: Danmark
 • Billede: Fionia Jazzband
 • Titel (DA): Fionia Jazzband
 • Beskrivelse (DA):

  Jens Bodholdt (trb), Erik Sørensen (sax, cl,), Fritz Vinter (tuba, b), Tom Nissen (bj, voc),

  Fionia Jazzband er fynske musikere i et flot og tæt sammenspil, der spiller populær traditionel jazz. Fionia Jazzband deltager nu for 14. år i træk på Riverboat, og det er ikke uden grund, idet de har fået et talstærkt publikum blandt de mange, der holder af velspillet og velserveret traditionel jazz.

   
 • Titel (EN): Fionia Jazzband
 • Beskrivelse (EN):

  Jens Bodholdt (trb), Erik Sørensen (sax, cl,), Fritz Vinter (tuba, b), Tom Nissen (bj, voc),

  Fionia Jazzband are musicians from Funen in a nice and tight ensemble who play popular traditional jazz. The Fionia Jazzband now participates for the 14th year in a row at the Riverboat, and it is not without reason, as they have gained a large audience among the many who like well-played and well-served traditional jazz.

 • Titel (DE): Fionia Jazzband
 • Beskrivelse (DE):

  Jens Bodholdt (Trb), Erik Sørensen (Saxophon, Klarinette), Fritz Vinter (Tuba, B), Tom Nissen (BJ, Gesang),

  Die Fionia Jazzband besteht aus Musikern aus Fünen in einem netten und engen Ensemble, die beliebten traditionellen Jazz spielen. Die Fionia Jazzband nimmt nun zum 14. Jahr in Folge am Riverboat teil, und das nicht ohne Grund, denn sie hat ein großes Publikum unter den vielen Fans von gut gespieltem und gut serviertem traditionellem Jazz gewonnen.

Gunnar Lautrup Trio

 • Home: Danmark
 • Billede: Gunnar Lautrup Trio
 • Titel (DA): Gunnar Lautrup Trio
 • Beskrivelse (DA):

  Gunnar Lautrup (tp, tb, flh), Jesper Bjarnesen (g, voc), Uffe Kristensen (pn)

  En velspillende trio med flot lyd, der spiller elegant swing og evergreenjazz. En jazztrio, der har været en fast og sikkert tradition på Evald Brasserie & Cafe siden den åbnede.

 • Titel (EN): Gunnar Lautrup Trio
 • Beskrivelse (EN):

  Gunnar Lautrup (tp, tb, flh), Jesper Bjarnesen (g, voc), Uffe Kristensen (pn)

  A well-playing trio with a great sound, playing elegant swing and evergreen jazz. A jazz trio that has been a firm and safe tradition at Evald Brasserie & Cafe since it opened.

 • Titel (DE): Gunnar Lautrup Trio
 • Beskrivelse (DE):

  Gunnar Lautrup (tp, tb, flh), Jesper Bjarnesen (G, Gesang), Uffe Kristensen (PN)

  Ein gut spielendes Trio mit tollem Sound, das eleganten Swing und Evergreen-Jazz spielt. Ein Jazz-Trio, das seit seiner Eröffnung eine feste und sichere Tradition in der Evald Brasserie & Café ist.

Jysk Naturjazz

 • Home: Danmark
 • Billede: Jysk Naturjazz
 • Titel (DA): Jysk Naturjazz
 • Beskrivelse (DA):

  Ole Bryhl (tpt), Henrik Beck-Rasmussen (ts), Hans-Erik Magnild (cl), Johann Sølvsteen (b), Kaj Krøldrup (g, bj) Bjerne Bruhn (dr) Arne Bo Larsen (p)

  Som navnet indikerer, så er det et orkester er spiller populær traditionel jazz på jysk, dvs. med engagement og oprigtig spilleglæde. Helt naturligt med jysk jazz på en jysk jazz festival.

 • Titel (EN): Jysk Naturjazz
 • Beskrivelse (EN):

  Ole Bryhl (tpt), Henrik Beck-Rasmussen (ts), Hans-Erik Magnild (cl), Johann Sølvsteen (b), Kaj Krøldrup (g, bj) Bjerne Bruhn (dr) Arne Bo Larsen (p)

  As the name indicates, it is an orchestra that plays popular traditional jazz in Jutland, i.e. with commitment and genuine joy of playing. Quite naturally with Jutland jazz at a Jutland jazz festival.

 • Titel (DE): Jysk Naturjazz
 • Beskrivelse (DE):

  Ole Bryhl (tpt), Henrik Beck-Rasmussen (ts), Hans-Erik Magnild (cl), Johann Sølvsteen (b), Kaj Krøldrup (g, bj) Bjerne Bruhn (dr) Arne Bo Larsen (p)

  Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Orchester, das in Jütland populären traditionellen Jazz spielt, d. h. mit Engagement und echter Spielfreude. Ganz natürlich mit Jütland-Jazz auf einem Jütland-Jazzfestival.

Luis Armstrong Tribute

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Louis Armstrong Tribute
 • Beskrivelse (DA):

  Louis Armstrong Tribute

  traditionel

  Bjarke Nikolajsen (trp), Mads Rahbek (sax/cl), Stefan Ringive (trb), Henrik Gunde (pno), Nicolas Kock (b), Bo Møller (g,bj), Søren Pedersern (dr)

   

  Dette orkester hylder den største af dem alle, nemlig selveste Louis Armstrong, også kaldet Satchmo og Pops. Koncerten er under ledelse af Nicolas Kock og består af syv af de bedste jazzmusikere i landet, som alle har lokale rødder. Sammen udgør de en af Louis Armstongs mest brugte bandsammensætninger. Der findes næppe en jazzmusiker, som har inspireret så mange som Louis Armstrong har gjort. Numre som: When the Saints Go Marching In, Do You Know What It Means og When You’re Smiling (for bare at nævne nogle få) er blevet fast repertoire i utallige jazzorkestere verden over. Disse og mange andre af Satchmos uforglemmelige evergreens vil blive taget under kærlig behandling af det syv mand store orkester.

 • Titel (EN): Louis Armstrong Tribute
 • Beskrivelse (EN):

  Louis Armstrong Tribute

  traditional

  Bjarke Nikolajsen (trp), Mads Rahbek (sax/cl), Stefan Ringive (trb), Henrik Gunde (pno), Nicolas Kock (b), Bo Møller (g,bj), Søren Pedersern (dr)

   


  This orchestra pays tribute to the greatest of them all, namely Louis Armstrong himself, also called Satchmo and Pops. The concert is under the direction of Nicolas Kock and consists of seven of the best jazz musicians in the country, all of whom have local roots. Together they make up one of Louis Armstrong's most used band compositions. There is hardly a jazz musician who has inspired as many as Louis Armstrong has. Numbers like: When the Saints Go Marching In, Do You Know What It Means and When You're Smiling (to name just a few) have become regular repertoire in countless jazz orchestras around the world. These and many other of Satchmo's unforgettable evergreens will be lovingly treated by the seven-piece orchestra.

 • Titel (DE): Louis Armstrong Tribute
 • Beskrivelse (DE):

  Hommage an Louis Armstrong

  traditionell

  Bjarke Nikolajsen (Trp), Mads Rahbek (Sax/Klar), Stefan Ringive (Trb), Henrik Gunde (Pno), Nicolas Kock (B), Bo Møller (G, BJ), Søren Pedersern (Dr)

   


  Dieses Orchester würdigt den Größten von allen, nämlich Louis Armstrong selbst, auch Satchmo und Pops genannt. Das Konzert steht unter der Leitung von Nicolas Kock und besteht aus sieben der besten Jazzmusiker des Landes, die alle lokale Wurzeln haben. Zusammen bilden sie eine der am häufigsten verwendeten Bandkompositionen von Louis Armstrong. Kaum ein Jazzmusiker hat so viele Menschen inspiriert wie Louis Armstrong. Nummern wie „When the Saints Go Marching In, Do You Know What It Means“ und „When You're Smiling“ (um nur einige zu nennen) sind in unzähligen Jazzorchestern auf der ganzen Welt zum festen Repertoire geworden. Diese und viele andere unvergessliche Evergreens von Satchmo werden vom siebenköpfigen Orchester liebevoll behandelt.

Mama Shakers

 • Home: Frankrig
 • Billede:
 • Titel (DA): Mama Shakers
 • Beskrivelse (DA):

  Angela Strandberg (trp, wb, voc), Hugo Proy (cl, voc), Baptiste Hec (g, voc), William Öhlund (bj, voc), Gabriel Seyer (b, voc).

  Mama Shakers er et ungt band, som spiller blues, jazz og swing fra 1920 til 1930erne på en sprudlende og underholdende måde med fest og flerstemmig sang. Bandet er inspireret af de mange amerikanske jug- og washboard-bands, der gav den gas i de brølende tyvere. Bandet blev grundlagt i 2016 af den svenskfødte trompetist og vaskebrætspiller Angela Strandberg, som nu er bosat i Paris. Bandet, der er meget populært, har givet flere koncerter i Frankrig og turneret i mange andre europæiske lande. Et nyt spændende orkester for første gang på Riverboat Jazz Festival.

 • Titel (EN): Mama Shakers
 • Beskrivelse (EN):

  Angela Strandberg (trp, wb, voc), Hugo Proy (cl, voc), Baptiste Hec (g, voc), William Öhlund (bj, voc), Gabriel Seyer (b, voc).

  Mama Shakers is a young band that plays blues, jazz and swing from the 1920s to the 1930s in an exuberant and entertaining way with party and polyphonic singing. The band is inspired by the many American jug and washboard bands that gave it gas in the roaring twenties. The band was founded in 2016 by the Swedish-born trumpeter and washboard player Angela Strandberg, who now lives in Paris. The band, which is very popular, has given several concerts in France and toured many other European countries. A new exciting orchestra for the first time at the Riverboat Jazz Festival.

 • Titel (DE): Mama Shakers
 • Beskrivelse (DE):

  Angela Strandberg (trp, wb, voc), Hugo Proy (cl, voc), Baptiste Hec (g, voc), William Öhlund (bj, voc), Gabriel Seyer (b, voc).

  Mama Shakers ist eine junge Band, die mit Party- und mehrstimmigem Gesang ausgelassen und unterhaltsam Blues, Jazz und Swing der 1920er bis 1930er Jahre spielt. Die Band ist von den vielen amerikanischen Jug- und Washboard-Bands inspiriert, die in den goldenen Zwanzigern für Aufsehen sorgten. Die Band wurde 2016 von der in Schweden geborenen Trompeterin und Waschbrettspielerin Angela Strandberg gegründet, die heute in Paris lebt. Die sehr beliebte Band gab mehrere Konzerte in Frankreich und tourte durch viele andere europäische Länder. Zum ersten Mal ein neues aufregendes Orchester beim Riverboat Jazz Festival.

Nanna Carling Swing Band

 • Website: https://www.nannacarling.com/
 • Home: Sverige
 • Billede:
 • Titel (DA): Nanna Carling Swing Band
 • Beskrivelse (DA):

  Nanna Carling Swingband

  Swing, traditionel, blues mm

  Nanna Carling (sax, cl, voc), Petronella Carling (trb), Mauritz Lindström (tsax), Marcus Karlsson (dr), Sigrid Abrahamsson (b), Thiery Marazanye (pn)

  Nanna Carling, født i 1997, bemærker sig som en unikt talent og en ny stjerne indenfor den traditionelle jazz. Trods sin unge alder har hun en lang erfaring med at stå på scenen i forskellige konstellationer, ikke mindst med Carling Family Band. Nu satser Nanna helhjertet på sit eget swingband, hvor hun sammen med en håndfuld unge dygtige musikere leverer traditionel jazz og swing på et højt plan og med smittende spilleglæde og entusiasme.

   

   

 • Titel (EN): Nanna Carling Swing Band
 • Beskrivelse (EN):

  Nanna Carling Swingband

  Swing, traditional, blues etc

  Nanna Carling (sax, cl, voc), Petronella Carling (trb), Mauritz Lindström (tsax), Marcus Karlsson (dr), Sigrid Abrahamsson (b), Thiery Marazanye (pn)

  Nanna Carling, born in 1997, stands out as a unique talent and a new star within traditional jazz. Despite her young age, she has a long experience of being on stage in various constellations, not least with the Carling Family Band. Now Nanna is investing wholeheartedly in her own swing band, where she, together with a handful of talented young musicians, delivers traditional jazz and swing at a high level and with infectious joy and enthusiasm.

 • Titel (DE): Nanna Carling Swing Band
 • Beskrivelse (DE):

  Nanna Carling Swingband

  Swing, Traditional, Blues usw

  Nanna Carling (Saxophon, Klarinette, Gesang), Petronella Carling (Trb), Mauritz Lindström (Tsax), Marcus Karlsson (dr), Sigrid Abrahamsson (b), Thiery Marazanye (pn)

  Nanna Carling, geboren 1997, gilt als einzigartiges Talent und als neuer Star im traditionellen Jazz. Trotz ihres jungen Alters verfügt sie über langjährige Bühnenerfahrung in verschiedenen Konstellationen, nicht zuletzt mit der Carling Family Band. Jetzt investiert Nanna mit ganzem Herzen in ihre eigene Swingband, in der sie zusammen mit einer Handvoll talentierter junger Musiker traditionellen Jazz und Swing auf hohem Niveau und mit ansteckender Freude und Begeisterung liefert.

Old Boys Big Band

 • Website: https://oldboysbigband.dk/
 • Home: Danmark
 • Billede: Old Boys Big Band
 • Titel (DA): Old Boys Big Band
 • Beskrivelse (DA):

  Et festligt orkester med mere end 20 aktive musikere og sangere, der spiller herlig swingende jazzmusik. Et populært repertoire og en medrivende optræden betyder, at det kommer ud over scenekanten. Vi fortsætter en hyggelig, festlig og flot tradition i Jysk Musikteaters foyer.

  Orkestret har eksisteret siden 1994 og tæller med musikere, sangere og lydfolk omkring 30 m/k’er. Bandet ledes af komponist og - ikke uvæsentligt i denne sammenhæng – arrangør og dirigent Hans Holm.

  Hovedrepetoiret præges af at vi er så heldige at have 8 sangere. 3 piger synger Andrews Sisters numre, 3 drenge synger Mills Brothers- og Four Jacks numre. Man kan også møde OBBB’s egen Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Charles, Tom Jones m.fl.

  Derudover spilles der gamle iørefaldende swingnumre, gerne i en lidt nyere iklædning

  Såvel trompet-, trombone- og saxgruppen som rytmegruppen er fuldt besat fra bastrombonen i bunden til tværfløjte i toppen

 • Titel (EN): Old Boys Big Band
 • Beskrivelse (EN):

  A festive orchestra with more than 20 active musicians and singers playing glorious swinging jazz music. A popular repertoire and an engrossing performance means that it goes beyond the edge of the stage. We continue a cozy, festive and beautiful tradition in Jysk Musikteater's foyer.

  The orchestra has existed since 1994 and has around 30 musicians, singers and sound engineers. The band is led by composer and - not unimportant in this context - arranger and conductor Hans Holm.

  The main repertoire is characterized by the fact that we are lucky enough to have 8 singers. 3 girls sing Andrews Sisters numbers, 3 boys sing Mills Brothers and Four Jacks numbers. You can also meet OBBB's own Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Charles, Tom Jones and others.

  In addition, old catchy swing numbers are played, preferably in a slightly newer guise

  Both the trumpet, trombone and sax group as well as the rhythm group are fully occupied from the bass trombone at the bottom to the flute at the top

 • Titel (DE): Old Boys Big Band
 • Beskrivelse (DE):

  Ein festliches Orchester mit mehr als 20 aktiven Musikern und Sängern, die herrliche Swing-Jazzmusik spielen. Ein beliebtes Repertoire und eine fesselnde Aufführung sorgen dafür, dass es über den Bühnenrand hinausgeht. Wir setzen eine gemütliche, festliche und schöne Tradition im Foyer des Jysk Musikteaters fort.

  Das Orchester besteht seit 1994 und besteht aus rund 30 Musikern, Sängern und Tontechnikern. Angeführt wird die Band vom Komponisten und – in diesem Zusammenhang nicht unwichtig – Arrangeur und Dirigent Hans Holm.

  Das Hauptrepertoire zeichnet sich dadurch aus, dass wir das Glück haben, 8 Sänger zu haben. Drei Mädchen singen Nummern von Andrews Sisters, drei Jungen singen Nummern von Mills Brothers und Four Jacks. Sie können auch Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Charles, Tom Jones und andere von OBBB treffen.

  Dazu werden alte eingängige Swingnummern gespielt, gerne in etwas neuerem Gewand

  Sowohl die Trompeten-, Posaunen- und Saxophongruppe als auch die Rhythmusgruppe sind von der Bassposaune unten bis zur Flöte oben voll besetzt

Polles N.O. Jazzband

 • Website: https://www.pnoj.dk/
 • Home: Danmark
 • Billede: Polles New Orleans Jazzband
 • Titel (DA): Polles N.O. Jazzband
 • Beskrivelse (DA):

  Poul Øxenholt (trp), Poul Henning Vejvad (trb), Frank Pedersen (sous), Ulrik (bj)

  Polles Street Band er en kvartet der spiller rent akustisk traditionel jazz til lejligheder hvor der skal skabes stemning og fest i gaden. Det er den gode melodi der er i centrum, når kvartetten disker op med fodvenlig traditionel jazzmusik..

 • Titel (EN): Polles N.O. Jazzband
 • Beskrivelse (EN):

  Poul Øxenholt (trp), Poul Henning Vejvad (trb), Frank Pedersen (sous), Ulrik (bj)

  Polles Street Band is a quartet that plays purely acoustic traditional jazz for occasions where an atmosphere and party needs to be created in the street. It is the good melody that is at the center when the quartet dishes out foot-friendly traditional jazz music..

 • Titel (DE): Polles N.O. Jazzband
 • Beskrivelse (DE):

  Poul Øxenholt (trp), Poul Henning Vejvad (trb), Frank Pedersen (sous), Ulrik (bj)

  Die Polles Street Band ist ein Quartett, das rein akustischen traditionellen Jazz für Anlässe spielt, bei denen auf der Straße Atmosphäre und Party geschaffen werden sollen. Es ist die gute Melodie, die im Mittelpunkt steht, wenn das Quartett fußfreundliche traditionelle Jazzmusik auftischt.

Polles Street Band

 • Website: https://www.pnoj.dk/
 • Home: Danmark
 • Billede: Polles New Orleans Jazzband
 • Titel (DA): Polles Street Band
 • Beskrivelse (DA):

  Poul Øxenholt (trp), Poul Henning Vejvad (trb), Frank Pedersen (sous), Ulrik (bj)

  Polles Street Band er en kvartet der spiller rent akustisk traditionel jazz til lejligheder hvor der skal skabes stemning og fest i gaden. Det er den gode melodi der er i centrum, når kvartetten disker op med fodvenlig traditionel jazzmusik..

 • Titel (EN): Polles Street Band
 • Beskrivelse (EN):

  Poul Øxenholt (trp), Poul Henning Vejvad (trb), Frank Pedersen (sous), Ulrik (bj)

  Polles Street Band is a quartet that plays purely acoustic traditional jazz for occasions where an atmosphere and party needs to be created in the street. It is the good melody that is at the center when the quartet dishes out foot-friendly traditional jazz music..

 • Titel (DE): Polles Street Band
 • Beskrivelse (DE):

  Poul Øxenholt (trp), Poul Henning Vejvad (trb), Frank Pedersen (sous), Ulrik (bj)

  Die Polles Street Band ist ein Quartett, das rein akustischen traditionellen Jazz für Anlässe spielt, bei denen auf der Straße Atmosphäre und Party geschaffen werden sollen. Es ist die gute Melodie, die im Mittelpunkt steht, wenn das Quartett fußfreundliche traditionelle Jazzmusik auftischt.

PS Swingband

 • Website: https://www.psswingband.dk/
 • Home: Danmark
 • Billede: PS Swingband
 • Titel (DA): PS Swingband
 • Beskrivelse (DA):

  Esben Kjær violin og sang, Kim Mouritzen guitar og kor, Torben Nickelsen bas, ukulele og sang, Per Sørensen guitar sang og kapelmester

  PS Swingband spiller swingmusik der har sin fornemmelse dybt begravet i 30’ernes måde at spille på og med det humør og den underholdning der hørte den tid til.

  Musikken tager udgangspunkt i manouche, dvs. en slags gypsyjazz kendetegnet ved Django Rheinhardt og Stéphane Grappelli's orkester Quintte de Hot Club de France, men bevæger sig over Svend Asmussen repertoire og bruger lystigt løs af musikken fra 30'ne og 40'ne.

  Orkesteret lægger vægt på det tætte sammenspil – loyalitet overfor de gode melodier og legende soloer fremført af Kim Mouritzen på guitar og Esben Kjær på violin.

  PS Swingband er et meget efterspurgt stringswing orkester. De har spillet overalt i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland, og alle steder har de formået at skabe deres helt egen stemning med deres humør og spilleglæde. 

  Mange af numrene har sang i en eller flerstemmig versioner, der er med til at give en varieret koncert oplevelse. Når musikken starter, kan man med det samme mærke den rytmiske dynamik der præger musikken, uanset hvor hurtigt eller langsomt der spilles. Den erfarne bassist Torben Nickelsen og den rutinerede guitarist Per Sørensen har igennem mange år udviklet deres sammenspil, så det danner en musikalsk platform for solisterne Esben Kjær (violin) og Kim Mouritzens (guitar), drillende, overraskende og dynamiske i soloer og sammenspil.

  PS Swingband formår i høj grad at få deres smittende spilleglæde, spontane indfald og indbyrdes dynamik udover scenekanten. 

 • Titel (EN): PS Swingband
 • Beskrivelse (EN):

  Esben Kjær violin and vocals, Kim Mouritzen guitar and choir, Torben Nickelsen bass, ukulele and vocals, Per Sørensen guitar vocals and bandmaster

  PS Swingband plays swing music that has its feel deeply buried in the 30s way of playing and with the mood and entertainment that belonged to that time.

  The music is based on manouche, i.e. a kind of gypsy jazz characterized by Django Rheinhardt and Stéphane Grappelli's orchestra Quintte de Hot Club de France, but moves over Svend Asmussen's repertoire and makes merry use of the music from the 30s and 40s.

  The orchestra emphasizes the close collaboration – loyalty to the good melodies and playful solos performed by Kim Mouritzen on guitar and Esben Kjær on violin.

  PS Swingband is a much sought-after string swing orchestra. They have played everywhere in Denmark, Norway, Sweden, Germany and the Netherlands, and everywhere they have managed to create their very own atmosphere with their mood and joy of playing.

  Many of the numbers have singing in single or polyphonic versions, which help to provide a varied concert experience. When the music starts, you can immediately feel the rhythmic dynamics that characterize the music, regardless of how fast or slow the playing is. The experienced bassist Torben Nickelsen and the seasoned guitarist Per Sørensen have developed their combination over many years, so that it forms a musical platform for the soloists Esben Kjær (violin) and Kim Mouritzens (guitar), teasing, surprising and dynamic in solos and ensembles.

  PS Swingband largely manages to get their infectious joy of playing, spontaneous whimsy and mutual dynamism beyond the edge of the stage.

 • Titel (DE): PS Swingband
 • Beskrivelse (DE):

  Esben Kjær Violine und Gesang, Kim Mouritzen Gitarre und Chor, Torben Nickelsen Bass, Ukulele und Gesang, Per Sørensen Gitarre, Gesang und Kapellmeister

  PS Swingband spielt Swingmusik, die tief in der Spielweise der 30er Jahre verwurzelt ist und die Stimmung und Unterhaltung dieser Zeit mitbringt.

  Die Musik basiert auf Manouche, d.h. eine Art Gypsy-Jazz, geprägt von Django Rheinhardt und Stéphane Grappellis Orchester Quintte de Hot Club de France, bewegt sich aber über das Repertoire von Svend Asmussen und bedient sich fröhlich der Musik der 30er und 40er Jahre.

  Das Orchester betont die enge Zusammenarbeit – Treue zu den guten Melodien und verspielten Soli von Kim Mouritzen an der Gitarre und Esben Kjær an der Violine.

  PS Swingband ist ein sehr gefragtes Streich-Swing-Orchester. Sie haben überall in Dänemark, Norwegen, Schweden, Deutschland und den Niederlanden gespielt und überall haben sie es geschafft, mit ihrer Stimmung und Spielfreude eine ganz eigene Atmosphäre zu schaffen.

  Viele der Stücke sind ein- oder mehrstimmig gesungen, was zu einem abwechslungsreichen Konzerterlebnis beiträgt. Wenn die Musik beginnt, spürt man sofort die rhythmische Dynamik, die die Musik prägt, unabhängig davon, wie schnell oder langsam gespielt wird. Der erfahrene Bassist Torben Nickelsen und der erfahrene Gitarrist Per Sørensen haben ihre Kombination über viele Jahre hinweg so weiterentwickelt, dass sie für die Solisten Esben Kjær (Violine) und Kim Mouritzens (Gitarre) eine musikalische Plattform bildet, die in Solos und Ensembles neckisch, überraschend und dynamisch ist .

  PS Swingband gelingt es weitgehend, ihre ansteckende Spielfreude, ihre spontanen Launen und ihre gegenseitige Dynamik über den Bühnenrand hinauszutragen.

Spicy Advice Ragtime Band

 • Home: Sverige
 • Billede:
 • Titel (DA): Spicy Advice Ragtime Band
 • Beskrivelse (DA):

  Spicy Advice Ragtime Band

  Traditional, Ragtime

  Joakim Falk (tpt), Leon Falk (trb), Adam Falk (cl/ts), Cissi Larsson (voc, cl), Gunnar Åkerhielm (pno), Jakob Ullberger (bj), Niklas Wennström (b), Jonathan Leidecker (dr)

   

  Dette orkester fejrer i 2024 30 års jubilæum! Så altså i tre årtier har dette orkester været et af Sveriges førende indenfor den traditionelle jazz. Igennem årene har orkestret været ledet af Joakim Falk, hvis trompetspil er stærkt inspireret af New Orleans stilen. Orkestret har udviklet sig indenfor den traditionelle jazz og ragtime og er i dag bedre spillende end nogensinde. De har tidligere været til Riverboat Jazz Festival og har turneret i mange Europæiske lande.

 • Titel (EN): Spicy Advice Ragtime Band
 • Beskrivelse (EN):

  Spicy Advice Ragtime Band

  Traditional, Ragtime

  Joakim Falk (tpt), Leon Falk (trb), Adam Falk (cl/ts), Cissi Larsson (voc, cl), Gunnar Åkerhielm (pno), Jakob Ullberger (bj), Niklas Wennström (b), Jonathan Leidecker (dr)

  - celebrating 30 Years on Stage 2024!

   

  For three decades now, Spicy Advice Ragtime Band has been one of Sweden’s most prominent New Orleans jazz bands.

  Since its inception in the 90s, Spicy Advice Ragtime Band has distinguished itself with its energy, organic interplay and wide dynamic range. Under the leadership of Joakim Falk and his exceptional New Orleans lead trumpet, the group has steadily developed and refined its sound over the years, and today Spicy Advice Ragtime Band sounds better than ever.

  The band’s performances rely on a blend of experience, audience connection, and repertoire acquired from decades on concert stages and festivals throughout Europe.

 • Titel (DE): Spicy Advice Ragtime Band
 • Beskrivelse (DE):

  Spicy Advice Ragtime Band

  Traditionell, Ragtime

  Joakim Falk (tpt), Leon Falk (trb), Adam Falk (cl/ts), Cissi Larsson (voc, cl), Gunnar Åkerhielm (pno), Jakob Ullberger (bj), Niklas Wennström (b), Jonathan Leidecker (dr )

   


  Dieses Orchester feiert im Jahr 2024 sein 30-jähriges Jubiläum! Somit ist dieses Orchester seit drei Jahrzehnten eines der führenden schwedischen Orchester im traditionellen Jazz. Im Laufe der Jahre wurde das Orchester von Joakim Falk geleitet, dessen Trompetenspiel stark vom New Orleans-Stil inspiriert ist. Das Orchester hat sich im traditionellen Jazz und Ragtime weiterentwickelt und spielt heute besser denn je. Sie waren zuvor beim Riverboat Jazz Festival und tourten in vielen europäischen Ländern.