Skip to main content

26-30 JUNI 2024

Evergreens

Daimi & Louisiana Band

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Daimi & Louisiana Band
 • Beskrivelse (DA):

  Daimi & Louisiana Jazzband

  Swing, jazzevergreens mm

  Daimi Gentle (voc), Mårten Lundgren (trp), Jesper Løvdal (ts), Vincent Nilsson (trb), Per Møllehøj (g), Peter Federspiel (b), Ole Givskov (dr)

  Daimi er 'verdenskendt' i Danmark, hendes musikalitet og charme borger for en dejlig oplevelse hver gang hun er på scenen. Daimi modtog i 2018 Danmarks Radios Leo Mathiesen-pris for sin livslange dedikation til jazzen. Hendes rytmiske fornemmelse placerer hende blandt de allerbedste og lettest genkendelige sangere. Når Daimi synger med Louisiana Jazzband, hører vi Daimi når hun er bedst. Louisiana Jazzband spiller populær, udadvendt swing-jazz af højeste kvalitet, og bandet har altid været garant for swingende jazz i overordentligt velklingende arrangementer.

 • Titel (EN): Daimi & Louisiana Band
 • Beskrivelse (EN):

  Daimi & Louisiana Jazz Band

  Swing, jazz evergreens etc

  Daimi Gentle (voc), Mårten Lundgren (trp), Jesper Løvdal (ts), Vincent Nilsson (trb), Per Møllehøj (g), Peter Federspiel (b), Ole Givskov (dr)

  Daimi is 'world famous' in Denmark, her musicality and charm ensure a wonderful experience every time she is on stage. In 2018, Daimi received Danmarks Radio's Leo Mathiesen award for his lifelong dedication to jazz. Her rhythmic sense places her among the very best and most easily recognizable singers. When Daimi sings with the Louisiana Jazzband, we hear Daimi at her best. Louisiana Jazzband plays popular, extroverted swing jazz of the highest quality, and the band has always been a guarantor of swinging jazz in extraordinarily good-sounding arrangements.

 • Titel (DE): Daimi & Louisiana Band
 • Beskrivelse (DE):

  Daimi & Louisiana Jazz Band

  Swing, Jazz-Evergreens usw

  Daimi Gentle (voc), Mårten Lundgren (trp), Jesper Løvdal (ts), Vincent Nilsson (trb), Per Møllehøj (g), Peter Federspiel (b), Ole Givskov (dr)

  Daimi ist in Dänemark „weltberühmt“, ihre Musikalität und ihr Charme sorgen jedes Mal, wenn sie auf der Bühne steht, für ein wunderbares Erlebnis. Im Jahr 2018 erhielt Daimi den Leo Mathiesen-Preis von Danmarks Radio für sein lebenslanges Engagement für den Jazz. Ihr Sinn für Rhythmus macht sie zu einer der besten und bekanntesten Sängerinnen. Wenn Daimi mit der Louisiana Jazzband singt, hören wir Daimi von ihrer besten Seite. Die Louisiana Jazzband spielt populären, extrovertierten Swing-Jazz auf höchstem Niveau und ist seit jeher ein Garant für Swing-Jazz in außergewöhnlich gut klingenden Arrangements.

Mads Mathias synger Frank Sinatra

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Mads Mathias Kvartet/Kvintet
 • Beskrivelse (DA):

  Mads Mathias (voc/sax), Henrik Gunde (pno), Pelle von Bülow (gui), Rune Fogh (b)

  En af Mads Mathias' store inspirationskilder er unægteligt Frank Sinatra. - Hans måde at fortolke, frasere og historiefortælle på er helt uovertruffen og læg så dertil stemmens særlige klang og varme, ja så bliver det ikke meget bedre, i hvert fald ikke hvis du spørger Mads.

  Og så var Frank Sinara også utrolig god til at vælge gode sangskrivere og har derfor indspillet nogle af de aller bedste sange, der stadig holder den dag i dag.

  Sammen med et hold af landet spændende nye og bedste erfarne musikere har de fundet frem til et repertoire af særligt udvalgte Sinatra numre og kommet dem under kærlig og nænsom behandling.

 • Titel (EN): Mads Mathias Kvartet/Kvintet
 • Beskrivelse (EN):

  Mads Mathias (voc/sax), Henrik Gunde (pno), Pelle von Bülow (gui), Rune Fogh (b)

  One of Mads Mathias' great sources of inspiration is undeniably Frank Sinatra. - His way of interpreting, phrasing and telling stories is completely unsurpassed, and add to that the special timbre and warmth of his voice, well, it doesn't get much better, at least not if you ask Mads.

  And then Frank Sinara was also incredibly good at choosing good songwriters and has therefore recorded some of the very best songs that still hold up to this day.

  Together with a team of the country's exciting new and best experienced musicians, they have come up with a repertoire of specially selected Sinatra numbers and put them under loving and gentle treatment.

 • Titel (DE): Mads Mathias Kvartet/Kvintet
 • Beskrivelse (DE):

  Mads Mathias (voc/sax), Henrik Gunde (pno), Pelle von Bülow (gui), Rune Fogh (b)

  Eine der großen Inspirationsquellen von Mads Mathias ist zweifellos Frank Sinatra. - Seine Art, Geschichten zu interpretieren, zu formulieren und zu erzählen, ist völlig unübertroffen, und wenn man dazu noch das besondere Timbre und die Wärme seiner Stimme hinzufügt, dann wird es nicht viel besser, zumindest nicht, wenn man Mads fragt.

  Und dann war Frank Sinara auch unglaublich gut darin, gute Songwriter auszuwählen und hat daher einige der allerbesten Songs aufgenommen, die bis heute Bestand haben.

  Zusammen mit einem Team aus aufregenden neuen und erfahrensten Musikern des Landes haben sie ein Repertoire speziell ausgewählter Sinatra-Nummern zusammengestellt und diese einer liebevollen und sanften Behandlung unterzogen.

Sejsblæserne

 • Home: Danmark
 • Billede:
 • Titel (DA): Sejsblæserne
 • Beskrivelse (DA):

  Orkestret ledes af Jan Nørgaard.

   

  Sejs Blæserne er et brass band med base på Sejs Skole i Silkeborg Kommune.

  Orkesteret blev stiftet i 1981 og består af ca. 25 medlemmer, hvoraf hovedparten er tidligere elever fra Sejs Skole.

  Orkestret spiller hvert år et stort antal koncerter og medvirker ved mange forskelligartede arrangementer både lokalt og nationalt, og orkestret indgår desuden ofte i et samarbejde med lokale kor og orkestre. Hvert andet år drager orkestret på koncertturné, og i år aflægger Sejs Blæserne musikalsk besøg i det nordlige Tyskland.

  Sejs Blæserne har gennem årene deltaget i mange koncertstævner og konkurrencer for brass band. - De sidste to år tilmed med topplaceringer.

 • Titel (EN): Sejsblæserne
 • Beskrivelse (EN):

  The orchestra is led by Jan Nørgaard.

  Sejs Blæserne is a brass band based at Sejs Skole in Silkeborg Municipality.

  The orchestra was founded in 1981 and consists of approx. 25 members, the majority of whom are former pupils from Sejs Skole.

  The orchestra plays a large number of concerts each year and takes part in many different events both locally and nationally, and the orchestra also often collaborates with local choirs and orchestras. Every other year, the orchestra goes on a concert tour, and this year Sejs Blæserne is making a musical visit to northern Germany.

  Over the years, Sejs Blæserne has participated in many concert conventions and competitions for brass bands. - The last two years also with top positions.

 • Titel (DE): Sejsblæserne
 • Beskrivelse (DE):

  Das Orchester wird von Jan Nørgaard geleitet.

  Sejs Blæserne ist eine Blaskapelle mit Sitz an der Sejs Skole in der Gemeinde Silkeborg.

  Das Orchester wurde 1981 gegründet und besteht aus ca. 25 Mitglieder, die meisten davon ehemalige Schüler der Sejs Skole.

  Das Orchester gibt jedes Jahr zahlreiche Konzerte und nimmt an vielen verschiedenen Veranstaltungen auf lokaler und nationaler Ebene teil. Darüber hinaus arbeitet das Orchester häufig mit lokalen Chören und Orchestern zusammen. Alle zwei Jahre geht das Orchester auf Konzerttournee, und in diesem Jahr macht Sejs Blæserne einen musikalischen Besuch in Norddeutschland.

  Im Laufe der Jahre hat Sejs Blæserne an vielen Konzertkongressen und Wettbewerben für Blaskapellen teilgenommen. - Die letzten beiden Jahre ebenfalls mit Spitzenpositionen.