Referat Bestyrelsesmøde oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde

6. okt. 2021 kl. 17:00 i Kedelhuset 

Tilstede: Mette, Steen, Johanne, Mads, Kjeld, Trine og Line

 

Dagsorden: 

1) Opsummering på Riverboat Jazz Festival 2021

2) Status på Riverboat Jazz Festival 2022

3) Synlighed året rundt

4) Eventuelt

 

Ad.1:

Afviklingen af festival i endnu et corona-år forløb godt trods registrering og restriktioner og gæsterne var glade. 

Det blev en Riverboat classic med meget for vores kernekunder og festivalen endte med at blive større end først antaget. 

Vejret var godt og vi kunne have flere gæster i området, end vi havde regnet med, da vi kunne åbne teltet på Havnen og lade gæsterne udenfor hegnet være en del af festen.

Restriktioner og logistik blev håndteret fint

Produktionen kørte smidigt og der blev gjort gode erfaringer. 

Vi tager med os, at scenen på Havnen forbliver på langsiden, så vi kan spille mod slusen. Kunne det samme give mening på Torvet - altså at vende scenen?

 

Ad. 2:

Vi er i fuld gang med planlægningen. Musikudvalget kigger i øjeblikket på orkestre og forespørger på honorarer og kalendere. Vi drømmer, men er samtidig realistiske. 

Jazzland skal forsat være en del af Riverboat Jazz Festival og vi opsætter det i samarbejde med Den Kreative Skole, som tager ejerskab og stiller undervisere til rådighed i særdeleshed ifm. Workshops og involvering af institutioner. 

Der er forslag om, at Jazzland flyttes til Bindslevs Plads i dagtimerne.

Vi synes, at det drejer sig om sikkerhed og afspærring. 

Sekretariatet tager kontakt til Team Myndighed (SK) og forespørger. 

 

Ad 3: 

Vi ønsker at Riverboat Jazz Festival også skal være synlig på andre tidspunkter af året og i øvrigt med arrangementer, som også er af anden karakter en koncert og festival. 

Der er forslag om julemarked og vinterjazz-festival, men intet realiseres i det kommende år, hvor sekretariatet kører to events på to måneder. 

Vi laver i forvejen koncerter og julekoncerter i JazzSilkeborg regi. 

 

Ad 4: 

Generalforsamling finder sted d. 17. November kl. 17 på Rampelys. 

Gunhild har sagt ja til at være dirigent ved generalforsamlingen.

 

LM/Oktober 2021