Referat Bestyrelsesmøde maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Riverboat Jazz Festival

11. maj. 2021 kl. 16:30 på Teams
Tilstede: Mette, Steen, Johanne, Mads, Kjeld, Trine og Line

 

Dagsorden:

1)  Status på situationen - Hvad kan/må/skal vi med Riverboat 2021?

  • Ekspertkommisionens anbefalinger/Regeringens restriktioner - konsekvenser.
  • Hvor er VI ansvarlige/Hvor er politiet ansvarlige for adfærd/overholdelse af restriktioner?

2)  Eventuelt

 

Ad. 1)

Vi vil gerne lave så meget festival som muligt indenfor restriktionernes rammer, men der er mange ubekendte faktorer endnu og de endelige retningslinier er endnu ikke udstukket eller er svære at få svar på.

Der er grønt lys fra bestyrelsen til at fortsætte planlægningen, men nogle ting skal klarlægges, før vi melder noget ud.

Vi skal have svar fra politiet ift. afspærring, ansvarsfordeling, håndtering af folk udenfor afspærret område mm. Trine tager kontakt til politiet og forhører sig om hvilke restriktioner de har fået udstukket og vi forventer at have svar senest mandag.

Der er i øvrigt bekymring ift. entré/ikke entré eller billetter i en eller anden form for at håndtere kaotiske tilstande. Det påpeges i øvrigt, at der er store risici forbundet med at restriktioner kan ændre sig hurtigt, at mange opholder sig udenfor hegnet (hvis det skal være der), hvem der har ansvaret hvor og hvordan og man på en eller anden måde kan sikre noget udskiftning/flow i publikum.

 

Ad. 2) Intet

 

/LM