21-25 JUNI 2023

Marts 2021

Referat af Riverboat Bestyrelsesmøde d. 23/2-2021

 

Virtuelt tilstede: Johanne, Mads, Mette, Steen, Kjeld, Line og Trine

 

Dagsorden:

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse

2. Status og debat om Riverboat 2021

 

Ad. 1: Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad. 2: Dagens eneste emne til orientering og diskussion er, i hvilket format skal Riverboat udkomme i 2021? Hvordan går vi realistisk og seriøst til værks i al den usikkerhed der er omkring corona-restriktionerne i denne tid?

Generelt kan vi ikke lave en økonomisk bæredygtig festival hvis ikke forsamlingsloftet bliver løftet til 500 personer.

Vi arbejder med 3 scenarier:

Scenarie A er stort set en festival som vi kender den. Uden krav om optælling af gæster, indhegning mm. Med gæster i frit flow mellem havnen og torvet. Der er også musik i Kedelhuset. 

Scenarie B er et scenarie hvor vi arbejde med at forsamlingsforbuddet er sat op til 500 personer.  

I dette scenarie, ser vi ind i at det koster en entré for at komme ind til festivalen. 

Man kan både forestille sig at vi indhegner teltene på Havnen og Torvet, for hele tiden at vide hvor mange vi har inde. Men i dette scenarie får vi svært ved at kontrollere de omkringliggende arealer og at folk ikke opholder sig der – for mange og for tæt.. Man kan også forestille sig at kravene om at sidde i en retning samt afstandskrav mellem gæsterne kan blive en udfordring. Men det tænker vi, at vi kan finde løsninger på.

Et andet scenarie der synes nemmest at realisere er kun at være i Museumshaven, hvor vi kan have helt styr på hvor mange vi er. Med Jazzland og Jazzbar i forhaverne og det store havnetelt sat op i midten af haven. 

Vi har talt om prisniveauet på entrébilletterne til teltene der hedder 100,- for fredag og lørdag dag. 200,- for fredag og lørdag aften. 100,- for torsdag og 50,- for jazzland. Der blev ikke vedtaget noget endeligt omkring entré eller priser.

Sekretariatet undersøger vores muligheder for salg gennem Jysk Musikteater eller andre billetportaler samt tilbagebetaling i tilfælde af aflysning.

Scenarie C er aflysning.

Dertil kommer sejladserne, som bliver mere eller mindre som vi kender det i både scenarie A + B. 

De forskellige scenarier kan selvfølgelig fortsat nå at blive skaleret op og ned. Og der er også mulighed for at vi kommer til at aflyse helt, hvis forsamlingsforbuddet ikke bliver sat op.

På mødet blev det besluttet at vi går videre med produktionsgruppen og musikudvalget omkring at afklare de forskellige scenarier og gøre alt klart til at vi kan trykke på knappen og få en festival på benene hurtigt.

Vi tænker at vi aller aller senest kan tage en endelig beslutning omkring Riverboat ultimo april, men også at vi nok først kan få et realistisk billede af hvordan ultimo juni kommer til at se ud til den tid. Opgaven er klar fra bestyrelsen: Vi skal kun lave en festival der er økonomisk bæredygtig og som vi kan nå at ’sælge’ til vores målgrupper. 

 

Riverboat Sekretariat

Kedelhuset
Papirfabrikken 72
DK-8600 Silkeborg
Denmark

+45 8680 1617
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.