21-25 JUNI 2023

Januar 2019

Referat af Bestyrelsesmøde i Riverboat Jazz Festival

Tirsdag d. 22.1.2019

Tilstede: Johanne, Mads, Jacob, Morten, Mette, Line og Trine

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af sidste møde
  2. Opfølgning på Regatta-processen
  3. Status på Riverboat 2019
  4. Godkendelse af budget for 2019
  5. Snak om de økonomiske dispositioner
  6. Evt.

Ad.1. Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad.2.Oplæg til Regatta er indsendt og der afventes nu Silkeborg Kommunes tilbagemelding. Næste skridt er at sætte hold til den opfølgende samtale, som kommunen vil indkalde til. For nu afventer vi kommunen og deres forventninger til den videre proces. 

Ad.3. Status på Riverboat 2019 er, at programmet er lagt. Vores satsninger med Jazzland og Bindslevs Plads er i fuld gang. Dog er det på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at rejse de midler, vi har budgetteret med til Jazzland. Vi har mange ansøgninger ude og håber og regner med at kunne skabe noget, ligegyldigt hvad den økonomiske ramme bliver, men så i nedskaleret form. Hvad angår Bindslevs Plads så har kommunen givet tilsagn om støtte til skylineren.

Ad. 4/5. Budget for 2019 blev gennemgået. Med det øgede tilskud fra kommunen hænger budgettet umiddelbart fint sammen, men det blev besluttet at Jazzland kun søsættes, hvis nye indtægtskilder kan findes. 

Ad.6. Intet.

Riverboat Sekretariat

Kedelhuset
Papirfabrikken 72
DK-8600 Silkeborg
Denmark

+45 8680 1617
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.