Ny bestyrelse valgt

 

Ny bestyrelse i Riverboat Jazz Festival

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 1. marts i Kedelhuset blev en ny bestyrelse valgt ved fredsvalg. 

De godt 200 fremmødte medlemmer vedtog valg af 5 nye bestyrelsesmedlemmer med mulighed for at udvide bestyrelsen til 7 personer ved den ordinære generalforsamling. Tak til de mange medlemmer, der mødte op. 

5 kandidater blev opstillet, valgt og er konstitueret således:

 

Johanne Errboe (formand)

Morten Lykke (næstformand)

Allan Jenrich (kasserer)

Mette Ramsgaard

Mads Rugholm

 

En stor tak skal lyde til den afgående bestyrelse og logistikfolk for deres indsats og virke i Riverboat Jazz Festival igennem rigtig mange år!