Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling i Riverboat Jazz Festival finder sted d. 25. november 2019 kl. 19:30 på Rampelys, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. 

På valg er Johanne Errboe, Mette Ramsgaard og Jacob Niebuhr. Mette Ramsgaard og Jacob Niebuhr modtager ikke genvalg. 

På generalforsamlingen vil der være mulighed for at høre bestyrelsens beretning, årets resultat, visioner og tanker for festivalen og mulighed for at komme med ideer til festivalens virke eller stille spørgsmål i øvrigt. 

Valgbare og stemmeberettigede i alle foreningens anliggender er medlemmer, som har været medlem af Musikforeningen i minimum 8 dage og som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemskab koster 100 kr./årligt.

Ved generalforsamlingen er Riverboat Jazz Festival vært ved kaffe/the, øl, vin eller vand. Alle er velkomne.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af

regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Ideer til Riverboat Jazz Festivals gennemførelse

og foreningens virke i øvrigt.

7. Valg af bestyrelse.

På valg og genopstiller:

Johanne Errboe

På valg og genopstiller ikke:

Mette Ramsgaard

Jacob Niebuhr

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.